Cenovnik

AMBULANTNE PROCEDURE

AMBULANTNE PROCEDURE   
Specijalistički pregled urologa, razgovor sa pacijentom, fizikalni pregled – specijalista urologije Dr Zoran Brkić5.000
Specijalistički pregled urologa, razgovor sa pacijentom, fizikalni pregled – urolog po izboru pacijenta6.000
Specijalistički pregled profesora, docenta ili subspecijaliste – razgovor sa pacijentom, fizikalni pregled8.000
Kontrolni pregled urologa do mesec dana – razgovor sa pacijentom, fizikalni pregled3.000 – 4.000
Kontrolni pregled urologa do mesec dana – razgovor sa pacijentom, fizikalni pregled i ultrazvuk5.000 – 6.000
Urološki paket, razgovor sa pacijentom, fizikalni pregled i ultrazvuk – specijalista urologije Dr Zoran Brkić7.000
Urološki paket, razgovor sa pacijentom, fizikalni pregled i ultrazvuk – specijalista urologije po izboru8.000
Urološki paket, specijalistički pregled profesora, docenta ili subspecijaliste, razgovor sa pacijentom, fizikalni pregled i ultrazvuk10.000
Urološki ultrazvuk – urotrakta ili mošnica ili transrektalni pregled prostate5.000
Uroflow3.500
Urodinamsko ispitivanje 18.000
Transrektalna biopsija prostate24.000
Usluga uzimanja briseva uretre1.000
Bris prepucijuma 600
Bris glansa 600
HP nalaz 6.000
Penodinamski test 21.000
Prostaglandinski test12.000
Merenje krvnog pritiska 400
ECG zapis 1.000
Postavljanje katetera3.000
Postavljanje silikonskog katetera4.000
Zamena klasičnog katetera2.500
Zamena silikonskog katetera3.500
Skidanje urinarnog katetera1.200
Plasiranje suprapubičnog katetera – cystofix20.000
Previjanje od strane medicinskog tehničara1.500
Skidanje konaca1.000
Davanje infuzije intravenskim putem2.500
Davanje intravenoznih, intramuskularnih i subkutanih injekcija1.500
Zamena i obuka pacijenata za održavnje urostome2.000
Previjanje i obrada rane od strane urologa2.500
Ispiranje mokraćne bešike – evakuacija koaguluma, detamponada mokraćne bešike i plasiranje trakrakog urinarnog katetera18.000
Bužiranje – kalibracija uretre4.000
Cistoskopija / Urethroscopija24.000
Intravezikalna istilacija heparina21.000
Endoskopska instilacija endopaste240.000
Plasiranje double J stenta – jednostrano30.000
Plasiranje double J stenta – obostrano50.000
Plasiranje jednogodišnjeg stenta – jednostrano65.000
Plasiranje jednogodišnjeg stenta – obostrano 75.000
Vadjenje Double J stent24.000
Promena Double J stenta 30.000
EKT condiloma – mala regija8.000
EKT condiloma – srednja regija10.000
EKT condiloma – velika regijja12.000
Adhezioliza prepucijuma  12.000
Zamena jedne ureteralne Mono/Double J stenta + cena stenta

6.000

Zamena obe ureteralne Mono/Double J stenta + cena stenta

6.000

Intravezikalna istilacija BCG, Instylann-a, DMSO + cena preparata

6.000

Plasiranje Mono/Double J stenta30.000
EKT tumora mokraćne bešike24.000
Kućna poseta urologa6.000
Ultrazvučna dijagnostika u kućnim uslovima12.000  
Terapija u kućnim uslovima5.000
Previjanje u kućnim uslovima4.000
Analgo-sedacija6.000
  
  
  
  

ENDOUROLOGIJA

PREGLEDI I KONSULTACIJE
Urethrotomija interna – klasična120.000
Urethrotomija interna – laserom160.000
TUR biopsija mokraćne bešike120.000
TUR TU mokraćne bešike (do 20mm)120.000
TUR TU mokraćne bešike (veći 20mm)150.000
TUR vrata mokraćne bešike120.000
Transrektalna resekcija prostate – TURP300.000
URS expl semirigidnim instr.96.000
URS expl flex instr150.000
URS laser litotripsija semirig instr150.000
URS laser litotripsija flex instr250.000
Litotripsija kamena u ureteru laserom200.000
Razbijanje kamena u bubregu laserom-furs280.000

LAPARASKOPIJA

PREGLEDI I KONSULTACIJE
eLRP 650.000
LRN 450.000
LNSS 480.000
Lap pijeloplastika 380.000
Lap pijelolitotomija 350.000
Lap ureterolitotomija 250.000
Lap nefroureterektomija 450.000
Lap cistektomija sa urterima na kožu 650.000
Lap fenestracija ciste 360.000
Lap varikocelektomija – jednostrana 120.000
Lap op nadbubrega 360.000

Operacije na mokraćnoj bešici - endo/otvorena hirurgija

Cystoscopia expl.72.000
Cystectomia radicalis et lleal conduit680.000
Cystectomia radicalis et lureterocutaneostomia. Bil560.000
Cystectomia radicalis et neovesica llealis880.000
Cystocoela/rectocoelaNa upit
Cystolithotomia170.000
Cystolithotripsia – razbijanje kamena u m.bešici, veličine do 2cm160.000
Cystolithotripsia – razbijanje kamena u m.bešici, veličine do 3cm180.000
Divertikulotomija mokraćne bešike380.000
Hydrodistensio vesicae urinariae20.000
Ileal conduit410.000
Sutura fistule mokraćne bešike420.000
Sutura mokraćne bešike170.000
Stres inkontinencija – suburetralne tračice TOT/TVT/SLING u opštoj anesteziji120.000

Operacije na testisu

Ekscizija ciste epididimis150.000
Orchiectomija bilateralis u lokalnoj anesteziji72.000
Orchiectomija bilateralis u analgo-sedaciji78.000
Orchiectomija radicalis180.000
Orchiectomia scrotalis 120.000
Implatacija testikularne proteze (jednostrana) + cena proteze50.000
Implatacija testikularne proteze (obostrana) + cena proteze70.000
Recestio cystis epididimis – spermatocele120.000
Varikocela 150.000
Vazektomija 120.000
Biopsija testisa100.000
Hidrocela – jednostrana130.000
Hidrocela – obostrana180.000
Skidanje ateroma sa kože mošnica EKT-om120.000
Skidanje ateroma sa kože mošnica hirurškim putem – ekscizijom240.000
Epididimektomija 120.000

Operacije na mokraćnoj cevi - endo/otvorena hirurgija

Meatotomia u lokalnoj anesteziji36.000
Reimplantacija uretre470.000
Rekonstrukcija uretre283.000
Ekcizija karunkule uretre u analgosedaciji42.000

Operacije na bubregu - endo/otvorena hirurgija

PCN (perkutana nefrostoma) jednosteana83.000
PCN (perkutana nefrostoma) obostrano130.000
PCN (zamena) jednostrana46.000
PCN (zamena) obostrano66.000
Nephrectomia zbog benigne bolesti360.000
Nephrectomia partialis – NSS470.000
Nephrectomia (veličina tumora do 5 cm)360.000
Nephrectomia (veličina tumora od 5 cm do 10 cm)460.000
Nephrectomia (veličina tumora preko 10 cm)560.000
Nephroureterectomia480.000
Plastica UP segmenta – Pyeloplastica420.000
Pyelolithotomia390.000
Ligatura ureteris obostrana150.000
PCNL600.000

Operacije na mokraćovodu - endo/otvorena hirurgija

Ureterokutaneostomija(UCN) – Jednostrana240000
Ureterokutaneostomija(UCN) – Obostrana280000
Ureterolitotomija250000

Operacije na PROSTATI - endo/otvorena hirurgija

Prostatektomija po Millin-u330000
RRP (prostactomia radicalis)600000

Operacije u dečijoj urologiji

HIPOSPADIJA 
Glandijalna/koronarna480000
Penilna540000
Penoskrotalna/skrotalna600000
Perinealna660000
Krivljenje penisa336000
Hidronefroza 
Klasična420000
Laparoskopska480000
Vađenje JJ sonde – opšta anestezija54000
Nespušten testis – orhidopeksija 
Jednostrana300000
Obostrana420000
Ukopan “buried” penis360000
Zarobljeni (trapped) penis360000
Varikocela – mikroskopska240000
Fimoza – cirkumcizija 
Lokalna anestezija60000
Lokalna anestezija sa patohistološkim pregledom66000
Opšta anestezija78000
Opšta anestezija sa patohistološkim pregledom84000
Preponska kila 
Jednostrana216000
Obostrana360000
Hidrocela 
Jednostrana216000
Obostrana360000
Vezikoureteralni refluks (VUR) 
Jednostrani sa endopastom (Deflux/Vantris)144000
Obostrani sa endopastom (Deflux/Vantris)264000
Torzija testisa156000

Rekonstruktivna urologija - muškarci

Pejronijeva bolest 
Korekcija deformiteta plikacijom360000
Korekcija deformiteta graftom480000
Korekcija deformiteta ugradnjom semirigidnog penilnog implanta540000
Korekcija deformiteta ugradnjom inflatabilnog penilnog implanta960000-1200000
Erektilna disfukcija 
Ugradnja semirigidnog penilnog implanta540000
Ugradnja inflatabilnog penilnog implanta960000-1200000
  
Ugradnja penilnog implanta (proteze) 
Semirigidna 
Semirigidna Rigicon – Rigi10540000
Semirigidna Coloplast – Genesis540000
Semirigidna Boston Scientific – Tactra540000
Inflatabilna 
Inflatabilna Rigicon – Infla10 X960000
Inflatabilna Coloplast – TitanTouch1080000
Inflatabilna Boston Scientific – AMS 7001200000
Stenoza uretre 
Uretrotomija interna144000
Meatoplastika 
Lokalna anestezija120000
Opšta anestezija144000
Rekonstrukcija navikularne fose graftom bukalne sluznice480000
Rekonstrukcija uretre graftom buklane sluznice 
Segment dužine do 4 cm540000
Segment dužine preko 4 cm600000
Rekonstrukcija kompletne penilne uretre graftom bukalne sluznice660000
Perineostoma360000
Urinarna inkontinencija 
Ugradnja veštačkog sfinktera – Boston Scientific AMS 800960000
Krivljenje penisa336000
Fraktura penisa 
Rekontrukcija bez povrede uretre360000
Rekonstrukcija sa povredom uretre420000
Rekonstrukcija upotrebom grafta480000
Ukopan penis360000
Zarobljen penis360000
Varikocela – mikroskopska240000
Hidrocela216000
Ugradnja testikularnog implanta180000
Odstranjivanje testisa 
Bez ugradnje testikularnog implanta180000
Sa ugradnjom testikularnog implanta264000
Vasektomija180000
Reverzija nakon vazektomije – mikroskopska600000
Fimoza i cirkumcizija 
Lokalna anestezija60000
Lokalna anestezija sa patohistoloskim pregledom66000
Opšta anestezija78000
Opšta anestezija sa patohistoloskim pregledom84000

Rekonstruktivna urologija - žene

Labioplastika192000
Hipertrofični klitoris – redukcija360000
Strictura uretre – augmentacija graftom bukalne sluznice480000
Vaginoplastika 
Kreiranje vagine lokalnim kožnim režnjem600000
Kreiranje vagine režnjem peritoneuma laparoskopski840000
Kreiranje vagine segmentom sigmoidnog kolona laparoskopski1080000

transrodna hirurgija

Mastektomija redukciona – obostrana sa transplantacijom areola420000
Histerektomija sa adneksektomijom – laparoskopska300000
Vaginoplastika 
Kreiranje vagine lokalnim kožnim režnjem600000
Kreiranje vagine režnjem peritoneuma laparoskopski840000
Kreiranje vagine segmentom sigmoidnog kolona laparoskopski1080000
Kreiranje vagine inverzijom kože penisa1080000
Metoidioplastika sa uretroplastikom i skrotoplastikom 
Bez ugradnje testikularnih implanta960000
Sa ugradnjom testikularnih implanta1080000
Faloplastika 
Musculus latissimus dorsi faloplastika (MLD)1920000
Faloplastika režnjem podlaktice (Radial forearm free flap)2160000

Hirurgija poremećaja polnog razvoja

Biopsija gonada 
Klasična216000
Laparoskopska240000
Odstranjivanje gonada 
Klasično240000
Laparoskopski300000
Hipertrofični klitoris – redukcija360000