Dr Nikola Kolarović

Specijalista urologije

Dr  Nikola Kolarović, stručnjak u oblasti urologije sa sedištem u Beogradu, posvećuje se lečenju bolesti urogenitalnog trakta kako kod muškaraca, tako i kod žena.

Sa višegodišnjim iskustvom, dr. Kolarović obavlja funkciju načelnika Službe urologije u Kliničkom centru Zemun.

Autor je i koautor niza radova iz oblasti urologije, a aktivno je uključen kao član nekoliko domaćih i međunarodnih udruženja lekara.

Obrazovni put dr. Kolarovića obuhvata osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dok je specijalizaciju iz urologije takođe završio na istom fakultetu.

Kroz radno iskustvo, dr. Kolarović je stekao vredno iskustvo u Kliničkom centru Zemun, gde obavlja funkciju urologa i načelnika službe urologije. Takođe, radio je i u Poliklinici Park Medica.

U pogledu članstva, dr. Kolarović aktivno učestvuje kao član Srpskog lekarskog društva i Udruženja urologa Srbije.

 

BEOGRAD
Trešnjinog cveta 1i

UROLOŠKI CENTAR BEOGRAD