Dr Predrag Ilić

Specijalista dečije hirurgije i supspecijalista dečije urologije

Prim. asist. dr sc. med. Predrag Ilić je stručnjak u oblasti dečije hirurgije, supspecijalista dečje urologije, načelnik odeljenja urologije Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, primarijus, doktor medicinskih nauka i asistent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Biografija:

Dr Ilić završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1997. godine. Specijalizaciju iz dečije hirurgije završio je 2003. godine, a užu specijalizaciju iz dečije urologije 2011. godine. Načelnik je odeljenja urologije Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ od 2011. godine. Primarijus titulu je stekao 2016. godine. Klinički je asistent na katedri Hirurgija sa anesteziologijom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Obavljao je funkciju predsednika Sekcije za dečiju hirurgiju Srpskog lekarskog društva od 2015. do 2019. godine.

Magistarski rad (2009.): Značaj minimalno invazivnog pristupa u hirurškom lečenju primarnog vezikoureternog refluksa kod dece. Doktorska disertacija (2016.): Uloga laserske endoskopske litotripsije u hirurškom lečenju urolitijaze kod dece.

 
 

Oblasti profesionalnog delovanja:

Dr Ilić se specijalizovao u opštoj dečijoj hirurgiji i svim segmentima dečije urologije, uključujući urođene anomalije bubrega, uretera, mokraćne bešike, spoljašnjih genitalija (kile, nespušteni testisi, fimoze, hipospadije), tumore urogenitalnog sistema i kamene formacije u bubregu.

Indikacije za pregled i lečenje:

Pruža kliničke preglede u oblasti dečije urologije i opšte dečije hirurgije. Vrši hirurško zbrinjavanje lacerokontuznih rana (šivenje posekotina i hirurška obrada rane), adheziolize prepucijuma („odlepljivanje“ kožice na „piši“) u lokalnoj anesteziji, planira hirurško lečenje urođenih i stečenih anomalija urogenitalnog sistema, obavlja operacije uraslog nokta i druge manje hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji, vrši ultrazvučne preglede urinarnog trakta te sprovodi kontrolne kliničke preglede nakon izvršenih operacija.

Dr Predrag Ilić, stručnjak za dečiju hirurgiju i urologiju iz Beograda, trenutno obavlja dužnost načelnika odeljenja za urološku hirurgiju u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“.

U svakodnevnoj praksi, dr Ilić posvećuje se lečenju kamena u bubregu kod dece. Takođe se bavi lečenjem urođenih anomalija bubrega, uretera i mokraćne bešike, preponskih kila, nespuštenih testisa, fimoze, hipospadije i tumora urogenitalnog sistema.

Dr Predrag Ilić autor je i koautor mnogobrojnih naučnih radova iz oblasti dečije urologije, objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Nastupao je kao predavač na raznim stručnim skupovima. Za svoj doprinos u oblasti, stekao je zvanje primarijusa.

Članstvo:

Srpsko lekarsko društvo (Član).

Lekarska komora Srbije (Član).

BEOGRAD
Trešnjinog cveta 1i

UROLOŠKI CENTAR BEOGRAD