Dr Slađana Kovačević

Specijalista urologije

Dr Slađana Kovačević, specijalista urologije, sa svojim dugogodišnjim radnim iskustvom kako u državnim tako i u privatnim medicinskim ustanovama, pridružuje se i timu stručnjaka Urološkog centra Beograd. Uporedo, zaposlena u bolnici u Pančevu, kao načelnica odeljenja za Urologiju.

Nakon završenih specijalističkih studija dobitnica je nagrade Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu fond “dr M. Smiljković” – za najboljeg specijalizanta iz urologije.

UŽA SPECIJALNOST DOKTORKE KOVAČEVIČ – URINARNA INKONTINENCIJA.

OBRAZOVANJE

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 • Osnovne studije

  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  Specijalistički ispit

  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2013 do 2014

  Specijalističke akademske studije(SAS)

  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2014

  Doktorske studije na temu rekonstruktivna hirurgija

RADNO ISKUSTVO

 • Opšta bolnica Atlas

  Lekar specijalista

  SHMP Pančevo od 2004 do 2005

  Lekar specijalista

  Opšta bolnica Pančevo od 2006

  Načelnica odeljenja za Urologiju bolnice u Pančevu

  Dr Slađana Kovačević, članica je brojnih domaćih i stranih medicinskih udruženja. Autorka i koautorka velikog broja naučnih radova objavljenih u medicinskim časopisima kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

  Aktivno posećuje, i kao predavač učestvuje na domaćim i međunarodnim kongresima od značaja.