Dr Slobodan Džambasanović

Specijalista dečije hirurgije i dečije urologije

Dr Slobodan Džambasanović, dečji hirurg i urolog iz Beograda. Zaposlen je na Institutu za majku i dete „Dr Vukan Čupić“, angažovan i u privatnoj praksi.

Usavršavao svoje obrazovanje i iskustvo u Francuskoj, a od 2004. godine nosilac je licence za obavljanje laparaskopskih operacija koju je stekao u Parizu u „Tenon opital“ za endoskosko lasersko lečenje kalkuloze urotrakta.

 
 

Dr Džambasanović u privatnoj praksi obavlja sledeće procedure:

  • specijalističke preglede urologa,
  • laparoskopske operativne zahvate,
  • endoskopsko lečenje kalkuloze urotrakta,
  • endoskopsko lečenje vezikoureternog refluksa.

Obrazovanje:

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1996.
  • Specijalizacija dečije hirurgije 2004.
  • Uža specijalizacija iz dečije urolgije 2012.

Doktor Džambasanović je član SLD – udruženja dečijih hirurga, kao i European Pediatric Surgeons Association.

Autor je i koautor većeg broja radova iz oblasti dečije hirurgije i dečije urologije

BEOGRAD
Trešnjinog cveta 1i

UROLOŠKI CENTAR BEOGRAD