Dr Zoran Brkić

Specijalista urologije

Obrazovanje: 

medicinski fakultet, doktor medicine, specijalista urolog

 • osnovna škola i gimnazija u Šibeniku
 • medicinski fakultet u Zagrebu 1979. – 1984.g.
 • stručni ispit februar 1985.g. u Opštoj bolnici Šibenik
 • specijalistički ispit iz urologije maj 1993.g. Urološka klinika KC Srbije Beograd
 • od 1995.g. pa do danas učestvujem na evropskim i svetskim  tečajevima trajne edukacije iz steriliteta, andrologije, impotencije, litotripsije i stres inkontinencije te redovno prisustvujem na evropskim i svetskim urološkim kongresima kao aktivni član EAU
 • studijski boravak april 2000.g. Department of urology, University of California, San Francisco, edukacija iz stres inkontinencije
 • studijski boravak septembar 2001.g. Royal London Hospital, edukacija iz rekonstrukcije muške uretre
 • Radno iskustvo:
  • februar 1985. – februar 1989.g. doktor medicine u Službi hitne medicinske pomoći Opšte bolnice Šibenik
  • februar 1989. – jul 1991.g.  specijalizant urologije u Opštoj bolnici Šibenik Odeljenje opšte hirurgije i urologije
  • septembar 1991. – april 1993.g. specijalizant urologije na Urološkoj klinici  KC Srbije Beograd
  • maj 1993. – april 1998.g. specijalista urolog na Urološkoj klinici KC Srbije Beograd
  • april 1998. – novembar 1999.g.  specijalista urolog na Odeljenju urologije  KBC Zvezdara Beograd
  • decembar 1999. – jul 2000.g. odlazio sam nekoliko puta u Solun gde sam radio u  privatnoj bolnici za litotripsiju.
  • septembar 2000.g. prihvatam poziv direktora Opšte bolnice Murska Sobota za  radno mesto specijaliste urologa gde sam radio deset meseci, ali se taj posao nije realizovao zbog tadašnjih teškoća u nostrifikaciji specijalizacije u Sloveniji
  • oktobar 2001.g. otvaram svoju privatnu Specijalističku urološku ordinaciju u Umagu u kojoj radim do 31.07.2012.g. Uz to kao urolog – konsultant radim u privatnoj Poliklinici Medico Rijeka, a kao poslovni partner – urolog radim i u privatnoj poliklinici Hirurgija Škalamera Rijeka sve zaključno do 31.07. 2012.g.
  • 01.09.2012.g. – 17.11.2012.g. urolog u Opštoj bolnici Belmedic Beograd
  • 28. 01.2013.g. otvaram svoju Urološku ordinaciju u Beogradu te u njoj radim kao urolog do danas
  • Od 2015.g. do danas urolog – konsultant u DZ Vizim
  • Od avgusta 2021.g. do februara 2022.g. urolog – konsultant u DZ Euromedik
  • Od januara 2023.g. do danas urolog – konsultant u DZ Medigroup Dorćol
   Članstvo:
  • EAU – Evropsko udruženje urologa
  • Udruženje urologa Srbije
  • Lekarske komore Srbije

BEOGRAD
Trešnjinog cveta 1i

UROLOŠKI CENTAR BEOGRAD