Funkcionalna urologija

Fimoza i cirkumcizija

FIMOZA I CIRKUMCIZIJA

Fimoza skica

Fimoza predstavlja nemogućnost prevlačenja kožice penisa preko glansa (glavića) usled uskog ili suženog prepucijalnog prstena. Ponekad se kožica lako prevlači u flakcidnom („opuštenom“) stanju, ali je nemoguće da se prevuče tokom erekcije. Može biti urođena ili se može javiti u kasnijem životnom dobu kada se naziva stečena fimoza.

Kako se dijagnostikuje fimoza?

Dijagnoza fimoze se postavlja kliničkim pregledom.

 • Pri povlačenju kožice glans se ne vizuelizuje ili se vizuelizuje samo delimično
 • Postoji suženje prepucijuma u vidu prstena
 • Ponekad se prilikom mokrenja pravi ,,balončić” od kožice
 • Kožica često puca i stvaraju se prskotine

 

Da li fimoza može biti udružena sa drugim stanjima?

Često fimoza nije izolovan problem, već je udružena sa nekim od sledećih patoloških entiteta, koji moraju da se rešavaju, zajedno sa rešavanjem fimoze.

 • Lichen sclerosus („balantis xerotica obliterans“ – oboljenje kože sa gubitkom elastičnosti prepucijuma)
 • Priraslice (athezije) između kože penisa i glavića
 • Kratka resica (frenulum)

 

Do kojih komplikacija može da dovede nerešena fimoza?

Ukoliko se fimoza ne leči, mogu se očekivati sledeće komplikacije:

 • Ponavljane infekcije glansa
 • Zapaljenja kožice penisa
 • Ponavljane urinarne infekcije
 • Zadržavanje urina
 • Otežani su ili potpuno onemogućeni seksualni odnosi
 • Parafimoza – urgentno stanje kada prepucijum ostane prevučen iznad glavića, i ne može se vratiti nazad.

 

Kako se leči fimoza?

Lečenje može biti neoperativno i operativno.

 • Neoperativno lečenje

Podrazumeva mazanje kortikosteroidnih kremova. Danas su u upotrebi kreme koje se propisuju u bezbednim količinama i bez sistemskog efekta na organizam. Jedan terapijski ciklus traje četiri nedelje. Ukoliko je dobijen pozitivan odgovor, on može biti privremen ili trajan, kada je moguće odložiti definitivnu hiruršku intervenciju.

 • Operativno lečenje

Ukoliko se i nakon završene terapije kremovima nije proširio fimotični prsten i nije moguće prevući kožicu, onda se fimoza rešava operativnim putem, intervencijom koja se zove cirkumcizija.

Cilj cirkumcizije je postizanje kompletne funkcionalnosti uz estetski dobar rezultat.

 

Šta je to cirkumcizija?

Cirkumcizija predstavlja hiruršku intervenciju kojom se uklanja višak kožice (prepucijuma) penisa.

Cilj cirkumcizije je postizanje kompletne funkcionalnosti uz estetski dobar rezultat.

Koji su razlozi za izvođenje cirkumcizije?

 • Fimoza

Fimoza predstavlja nemogućnost prevlačenja kožice penisa preko glansa (glavića) usled uskog ili suženog prepucijalnog prstena.

 • Parafimoza

Parafimoza se karakteriše kao nemogućnost vraćanja sužene kožice penisa natrag preko glansa (glavića), uslovno rečeno dolazi do ,,zaglavljivanja“ kožice iznad glavića. Predstavlja akutno hirurško stanje i tada se radi hitna manuelna repozicija ili cirkumcizija.

 • Estetski razlozi

Predugačak prepucijum, česte infekcije ili ožiljci predstavljaju indikaciju za hirurško lečenje – cirkumciziju.

 • Tradicionalni razlozi

Pojedine konfesije i nacionalne zajednice izvode obrezivanje iz tradicionalnih razloga.  U zavisnosti od nacije ritualna cirkumcizija se obavlja u različitom uzrastu.

U kom uzrastu se izvodi cirkumcizija?

Cirkumcizija se izvodi u najranijem dečijem uzrastu isključivo ako dete ima ponavljane urinarne infekcije. Tada se dete operiše u opštoj anesteziji.

Optimalan period za izvođenje ove operacije je školski uzrast. Dete je tada dovoljno veliko da razume o čemu se radi, raspoloženo da sarađuje.  Intervencija se, za decu iznad 12. godina, može izvesti u lokalnoj anesteziji, tzv penilnom bloku.

Kako izgleda sama intervencija?

U zavisnosti od uzrasta i želje pacijenta, operacija se radi u lokalnoj ili opštoj anesteziji.

Suženi deo kožice se hirurški uklanja. Na ranu se, zatim, stavljaju tanki konci koji se sami razgrađuju, pa nije potrebno uklanjanje od strane hirurga. Penis se previje posebnim zavojem, treba da spreči nastanak otoka i krvarenja. Pacijent je nekoliko sati nakon intervencije sposoban da ide kući, ukoliko je intervencija rađena u opštoj anesteziji. Ako je zahvat izveden u lokalnoj anesteziji, pacijent ide kući pola sata nakon intervencije.

Postoperativni oporavak

Propisuje se lokalni antiseptik zbog održavanja higijene i terapija protiv bolova. Ponekad postoji  indikacija za primenu antibiotske terapije. Kompresivni zavoj treba promeniti 3.-4. dana, a potpuno uklanja sedmog dana nakon intervencije.

Savetuje se uzdržavanje od seksualnih odnosa naredne 4 nedelje. Cilj operacije je postizanje odličnog, funkcionalnog i estetskog rezultata.