Funkcionalna urologija

Kurvatura penisa

KURVATURA (KRIVLJENJE) PENISA

 

Kurvatura penisa  anomalija genitalija koja se karakteriše većim ili manjim zakrivljenjem penisa i može biti urođena ili stečena.

Zakrivljenost penisa je ozbiljan funkcionalni, estetski i psihološki problem. Pacijentu je onemogućen normalan seksualni odnos, a često postoji i psihogena impotencija.

 

Kada se javlja krivljenje penisa?

Urođena kurvatura penisa  može biti izolovana anomalija bez drugih deformiteta ili udružena sa nekom drugom anomalijom penisa (npr. hipospadijom)

Stečena kurvatura penisa se javlja tokom neadekvatnog rasta penisa u pubertetu, ili u sklopu Pejronijeve bolesti, ili nakon hirurški nelečene „frakture“ penisa. (Više o Peyronijevoj bolesti pročitajte ovde, više o frakturi penisa pročitajte ovde)

Kako se postavlja dijagnoza kurvature penisa?

Za postavljanje dijagnoze neophodni su nam:

  • Podaci koje dobijamo od pacijenta ili od roditelja (ako je dete u pitanju) o postojanju kurvature
  • Klinički pregled prilikom koga se uočava kurvatura (krivina) penisa u erekciji ili i u flakcidnom (opuštenom) stanju
  • Fotografija penisa u erekciji ili medikamentozno izazivanje veštačke erekcije u ambulantnim uslovima zbog preciznog utvrđivanja stepena, oblika i lokalizacije kurvature penisa
  •  
Image

 

Kako se leči kurvatura penisa?

Lečenje kurvature penisa je isključivo operativno.

Cilj operativnog lečenja jeste korekcija krivine penisa, uz potpuno vraćanje i očuvanje funkcionalnosti, i maksimalan estetski efekat.

Izbor operativne tehnike zavisi od uzrasta pacijenta i od razloga za nastanak kurvature.

Zbog specifičnosti procedura koje se izvode, kao i većeg broja različitih tehnika koje se primenjuju u lečenju, neophodno je da operaciju izvodi hirurg koji je usko specijalizovan iz domena urološke rekonstruktivne hirurgije.

Kod dece ili adolescenata, najčešće korišćena metoda je rekonstrukcija jednog od omotača penisa, u vidu plikacije, u cilju korekcije zakrivljenosti. Time se omogućava dalji pravilan rast i razvoj penisa. Kod odraslih, ukoliko je krivina nastala zbog Pejronijeve bolesti ili frakture, najčešće se korsti korekcija deformiteta uz primenu grafta (Više o Peyronijevoj bolesti pročitajte ovde). Operacije se mogu izvoditi u opštoj anesteziji ili regionalnoj (spinalnoj), kada pacijent može biti budan tokom izvođenja operacije.

Kako izgleda postoperativni tok?

  • Pacijent boravi u bolnici 1 ili 2 dana.
  • Propisuju se antibiotici, kao i terapija protiv bolova, ukoliko je potrebno.
  • Potrebno je previjanje kompresivnim zavojem narednih 7 dana.
  • Za rane na koži se uglavnom koriste resorptivni konci, koji se sami razgrađuju, pa ih nije potrebno uklanjati.
  • Kod adultnih pacijenata seksualni odnosi su dozvoljeni 4-6 nedelja od operacije.

Cilj operacije kurvature penisa je postizanje kompletne funkcionalnosti uz estetski dobar rezultat.