Dečija urologija

Nespušten testis kod dece

NESPUŠTEN TESTIS KOD DECE

 

Šta je to nespušten testis?

Nespušten testis predstavlja urođeni poremećaj kod koga nije došlo do normalnog pozicioniranja jednog ili oba testisa u mošnicama (skrotumu), što se može uočiti na rođenju. Javlja se češće kod prevremeno rođene dece. U jednom od 10 slučajeva oba testisa su nespuštena.

Testisi se mogu spontano spustiti u mošnice tokom prvih šest meseci života. Ako se to ne desi potrebna je operacija radi pravilnog pozicioniranja testisa u mošnice.

Kako se postavlja dijagnoza nespuštenog testisa?

Dijagnoza nespuštenog testisa se obično postavi na rođenju samim kliničkim pregledom, tj. prepipavanjem (palpacijom) kada se konstatuje da su mošnice prazne. Nespušteni testis se u većini slučajuva pipa u preponskom kanalu. Ukoliko se testis ne pipa ni u mošnici ni u preponskom kanalu, neophodan je ultrazvučni pregled da bi se utvrdila njegova pozicija, veličina i građa.

Ako se testisi ne vrate na svoje mesto u mošnice do šestog meseca života najverovatnije će biti potrebna operacija.

Nespusten testis kod dece

 

Šta je to „šetajući“ testis?

Kod starijih dečaka, kod kojih su se testisi normalno spuistili u mošnice, može da se desi da se testis povuče iz mošnica i podigne u preponski kanal. To se najčešće dešava kod tzv. migrirajućeg ili „šetajućeg“ testisa (retraktilni testis), kod koga je pojačan refleks mišića koji povlači testis sa sobom ka preponskom kanalu.

Lekaru se treba javiti kada se primeti da su mošnice prazne. Lekar će proceniti da li se radi o klasičnom nespuštenom testisu koji treba da se operiše ili o „šetajućem“ testisu koji se prati i njegovo spuštanje se očekuje rastom deteta. „Šetajući“ testis veći deo vremena provodi u mošnici, i u najvećem broju slučajeva ne zahteva operativno lečenje, jer će se rastom deteta i povećanjem mase testisa nadjačati pomenuti refleks i tako će se testis definitvno spustiti u mošnice.  

Ukoliko se „šetajući“ testis većinu vremena nalazi u preponskom kanalu lekar će proceniti neophodnost operativnog lečenja. Ponekad se ultrazvučnim pregledom konstatuje veličina testisa i utvrđuje evenutalna asimetrija u veličini koja bi ukazivala na zastoj u rastu. U tom slučaju se savetuje operativno lečenje, odnosno fiksacija testisa u skrotumu.

Koje su posledice ukoliko se neoperiše nespušteni testis?

Ukoliko se testis hirurški ne spusti i fiksira u skrotum doći će do oštećenja polnih ćelija koje vode smanjenoj plodnosti (infertilitet), posebno ukoliko nisu spuštena oba testisa. Nespuštaneni testis u nosi povećan rizik od nastanka zloćudnog tumora.

U slučaju nespuštenog testisa i prazne mošnice dete može imati i psihološke i psihoseksualne probleme.

Kako se i kada leči nespušten testis?

Lečenje nespuštenog testisa je isključivo hirurško, operacijom koja se zove orhidopeksija i predstavlja spuštanje i fiksiranje testisa u mošnici.

Idealno vreme za operaciju nespuštenog testisa je od 6 do 18 meseci.

Kako se radi operacija spuštanja testisa (orhidopeksija)?

Cilj operacije je postaviti testis u mošnice i sprečiti mogućnost razvoja komplikacija.

Orhidopeksija se izvodi u opštoj anesteziji. Neophodno je da je dete zdravo pred operaciju da bi se izbegao rizik od komplikacija vezanih za anesteziju.

Po uvodu u anesteziju i po načinjenom rezu u predelu prepone hirurg pronalazi nespušten testis nakon čega ga oslobodi od okolnih struktura. Zatim se napravi put do mošnice i testis spušta u mošnicu kroz napravljeni kanal. Kanal je postavljen ispod kože. Po dovođenju testisa u mošnicu testis se „učvrsti“ za okolno potkožno tkivo mošnice (fiksacija testisa) i na taj način se onemogućava ponovno podizanje testisa. Ukoliko postoji prateća preponska kila, hirurg u istom aktu rešava i postojeću kilu.

Operacija sa anestezijom traje oko 40 minuta.

Dete ima dva mala reza. Jedan na koži prepone i jedan na mošnicama. Najčešće se obe rane ušiju koncima koje organizam sam razgrađuje, pa nije neophodno uklanjanje od strane hirurga, ili se na ranu u preponi stavi konac koji se skida nakon sedam dana od operacije.

Da li se nekad izvodi laparoskopska operacija nespuštenog testisa­?

Ukoliko testis pre operacije nije identifikovan ultrazvukom ni u preponi ni u mošnici, velika je verovatnoća da se nalazi visoko u stomaku. Tada je indikovana laparoskopska procedura kada se kamerom ulazi u trbuh, u opštoj anesteziji, i definitivno se potvrđuje pozicija testisa u trbušnoj duplji (abdominalna pozicija testisa). Ukoliko se testis vidi u trbušnoj duplji odmah se nastavlja sa operacijom spuštanja testisa. Ukoliko se testis ne vidi u trbušnoj duplji postavlja se definitivna dijagnoza odsustva testisa (agenezija testisa). U ovim slučajevima, kada dete uopšte nema testis (agenezija testisa), indikovana je ugradnja testis proteze u mošnicu.

Koliko traje oporavak nakon operacije spuštanja testisa?

Nakon operacije spuštanja testisa (orhidopeksije) dete može ići kući nakon nekoliko sati, tj. nakon uspostavljanja normalnog unosa tečnosti i čvrste hrane, tj. ukoliko dete ne povraća i potpuno se „razbudilo“ iz anestezije. Po otpustu dete dobija terapiju protiv bola i potrebno je da miruje.

Redovne kontrole su na drugi do treći dan do zarastanja rane, a zatim u određenim intervalima sa praćenjem rasta spuštenog testisa.

Posle mesec dana dete se vraća normalnim fizičkim aktivnostima.