Funkcionalna urologija

Penilne proteze

PENILNE PROTEZE

Penilne proteze

Penilne proteze ili penilni implanti služe da postignu i održavaju erekciju, a njihova ugradnja donosi trajno rešenje erektilne disfunkcije (impotencije), bilo kog uzroka. Čvrstina penisa nakon ugradnje penilne proteze omogućava normalan seksualni odnos.

Impotencija je najčešći razlog za ugradnju penilnih proteza. Impotencija nastaje usled razičitih uzroka: zbog oštećenja krvnih sudova (npr. kod šećerne bolesti, vaskularnih oboljenja itd.), zatim zbog oštećenja nerava (nakon operacija prostate, povreda, neuroloških oboljenja), ili zbog oboljenja samog penisa (Pejronijeva bolest, trauma penisa, urođene anomalije). Više o erektilnoj disfunkciji pročitajte ovde, a o Pejronijevoj bolesti možete pročitati ovde

Nakon operacija „potvrde pola“, ugrađuju se penilne proteze u „neofalus“ zbog postizanja erekcije i omogućavanja penetracije. 

Zbog kompleksnosti procedure, neophodno je da odluku o ugradnji proteze, modelu proteze, i hirurškom pristupu donosi isključivo hirurg-urolog, koji je usko specijalizovan iz domena urološke rekonstruktivne hirurgije, i koji će navedenu operaciju izvršiti, u dogovoru sa pacijentom.

 

Koje penilne proteze postoje?

Postoje dva osnovna tipa penilnih proteza (penilnih implanta):

 • Polutvrde (semirigidne)
 • Naduvavajuće (inflatibilne)

Polutvrde (semirigidne) penilne proteze

Kako izgledaju semirigidne proteze?

 • Semirigidne penilne proteze sastoje se od dva polutvrda klipa različite dužine, koji se ugrađuju u telo penisa.
 • Model Genesis® (proizvođač: Coloplast) i model AMS Spectra® (proizvođač: Boston Scientific) pokazali su odlične kliničke rezultate.

Semirigidna, polutvrda proteza

Kako se ugrađuju ove proteze?

 • Operacija ugradnje semirigidnih proteza se izvodi u opštoj ili spinalnoj anesteziji.
 • Sama operacija traje oko sat vremena.
 • Pacijent boravi u bolnici 1 dan nakon ugradnje.
 • Ordinirana je terapija protiv bolova, kao i antibiotici.
 • Prvi seksualni odnosi mogu početi četiri nedelje nakon ugradnje.

Kako izgleda penis nakon ugradnje semirigidne proteze i kako se ona koristi?

 • Zahvaljujući savremenoj operativnoj tehnici, nakon ugradnje, penis ima potpuno normalan izgled i nije moguće uočiti da postoji ugrađeni implant.
 • Ovi implanti se koriste tako što se klipovi modeliraju po potrebi. Kada pacijent želi da ima seksualni odnos, jednim pokretom ispravlja klipove i penis dobija izgled i funkciju penisa u erekciji. Po završetku odnosa, pokretom u suprotnom smeru vraća penis u “opušteno”stanje.

Cena ugradnje SEMIRIGIDNE proteze po važećem cenovniku Urološkog centra Beograd je:

Semirigidna Rigicon – Rigi10540000
Semirigidna Coloplast – Genesis540000
Semirigidna Boston Scientific – Tactra540000

Naduvavajuće (inflatabilne) penilne proteze

Naduvavajuće penilne proteze predstavljaju najsavremeniji model penilnih implanta. Model proteze AMS LGX® (proizvođač: Boston Scientific) i Titan® (Coloplast) su pokazale izuzetno dobre rezultate.

Kako izgledaju ove proteze?

 • Naduvavajuće penilne proteze se sastoje od 2 cilindra (mogu biti različite dužine i dijametra) koji se ugrađuju u telo penisa, od pumpice koja je smeštena u mošnicama, i od malog rezervoara tečnosti koji je smešten u karlici, pored mokraćne bešike.
Inflatibilna (naduvavajuća) proteza

Kako izgleda operacija?

 • Operativni zahvat se izvodi u opštoj ili spinalnoj anesteziji.
 • Operacija traje oko 1.5 do 2 sata.
 • Proteze se ugrađuju kroz infrapubični (kroz koren penisa na gornjoj strani) ili kroz penoskrotalni pristup (sa donje strane penisa).
 • Nakon operacije pacijent boravi 1-2 dana u bolnici, uz primenu antibiotika i analgetika.

Postoperativni oporavak:

 • Prva dva dana nakon operacije je neophodno mirovanje
 • Pacijent dobija antibiotike i terapiju protiv bolova, ukoliko je potrebno.
 • Za rane na koži se uglavnom koriste resorptivni konci, koji se sami razgrađuju, pa ih nije potrebno uklanjati.
 • Pumpa se aktivira posle 2 nedelje, pacijent se zatim obučava za njeno korišćenje.
 • Seksualni odnosi su dozvoljeni šest nedelja od ugradnje penilne proteze.

Kako se koriste proteze?

 • Aktiviranje proteze je vrlo jednostavno. Kada pacijent želi da ima seksualni odnos, jednostavno pritisaka pumpicu nekoliko puta i tako izaziva potiskivanje tečnosti iz rezervoara u cilindre, pa na taj način dovodi penis u erektilno stanje. Praktično se imitira fiziološki proces erekcije u kome bi došlo do punjenja krvlju tela penisa.
 • Istovremeno dolazi do povećanja i dužine i obima penisa.
 • Nakon seksualnog odnosa, deaktivira se pupica jednostavnim pritiskom dugmeta na samoj pumpici, nakon čega penis gubi čvrstinu, i prelazi u “opušteno” stanje.

Kako izgleda penis nakon ugradnje i kakav je seksualni odnos?

 • Nakon ugradnje, penis ima potpuno normalan izgled i nije moguće vizuelno uočiti da osoba ima ugrađenu penilnu protezu.
 • Seksualni odnos sa ovom vrstom proteza je najpribližniji prirodnom odnosu. Partner ne može osetiti prisustvo penilnih proteza tokom odnosa.

Cilj ugradnje penilnih implanta je postizanje maksimalnog funkcionalnog i estetskog rezultata, koji omogućava seksualne odnose i time značajno doprinosi kvalitetu života.

Cena ugradnje INFLATABILNE penilne proteze po važećem cenovniku Urološkog centra Beograd je:
 
Inflatabilna Rigicon – Infla10 X960000
Inflatabilna Coloplast – TitanTouch1080000
Inflatabilna Boston Scientific – AMS 7001200000

BEOGRAD
Trešnjinog cveta 1i

UROLOŠKI CENTAR BEOGRAD