Funkcionalna urologija

Urinarna inkontinencija

URINARNA INKONTINENCIJA

 

Šta je to urinarna inkontinencija?

Inkontinencija predstavlja nekontrolisano ispuštanje mokraće.

Kako bi uspostavila kontrola mokrenja i normalna urinarna kontinencija neophodna je kompleksna veza izmedju mozga, nervnog sistema i organa karlice. Dva kružna mišića (sfinkteri) koja se nalaze u vratu bešike i početnom delu uretre kontrolišu mokrenje.

Mokraćna bešika ima dve glavne funkcije: da skladišti i da prazni urin. Za pražnjenje mokraćne bešike potrebna je sinhronizacija izmedju nervnog sistema, mišića mokraćne bešike, sfinktera i mišića karličnog dna.

 

Koji su tipovi urinarne inkontinencije?

 • Stres inkontinencija nastaje kada pritisak u bešići nadvlada pritisak u mokraćnoj cevi; može nastati ako su slabi mišići karličnog dna ili je oslabljen uretralni sfinkter. Prezentuje se inkontinencijom tokom kijanja, kašljanja, podizanja tereta ili fizičkih vežbi.

Ovaj vid inkontinencije je najčešći i nastaje, kod žena nakon težih porođaja, a kod muškaraca nakon operacije prostate.

 • Urgentna inkontinencija se javlja kada je mišić mokraćne bešike previše aktivan, što povećava pritisak u mokraćnoj bešici i time nadjačava pritisak u uretri. Ponekad joj se ne zna uzrok ali može biti i neurološkog porekla kod pacijenata sa spinom bifidom ili multiplom sklerozom. Karakteriše se spontanim i nekontrolisanim nagonom za mokrenjem, koje se završava nekontrolisanim ispuštanjem urina često pre nego što pacijent stigne do toaleta.
 •  
 • Kontinuirana inkontinencija najčešće govori o prisutnoj fistuli, između mokraćne bešike i vagine ili uretre i vagine.
 •  
 • Prelivna inkontinencija je nemogućnost bešike da se isprazni zbog slabosti mišića, bolesti nerva ili blokiranja puta odlaska mokraće. Napor i povećani abdominalni pritisak uzrokuju nekontrolisano ispuštanje, odnosno „prelivanje“ urina iz prepunjene bešike.

 

Koji su simptomi urinarne inkontinencije?

Mnogi ljudi imaju samo povremeno ispuštanje mokraće, uglavnom u malim količinama. Drugi mogu nevoljno ispuštati veće količine ili se to dešava češće.

 • Urin se ispušta prilikom povećanog pritiska u mokraćnoj bešici, tokom kijanja, kašljanja, smejanja, vežbanja ili prilikom podizanja tereta.
 • Moguće je povremeno ili konstantno ispuštanje manje količine mokraće zato što mokraćna bešika nije ispražnjena u potpunosti.
 • Učestalo mokrenje, nekad i tokom noći.

 

Kada potražiti pomoć doktora?

Čim primetite simptome urinarne inkontinencije, obratite se Vašem lekaru. To je čest problem i ne treba da Vas bude sramota kada treba da ispričate vaše simptome. Ono što Vam doktor može predložiti jeste da vodite dnevnik mokrenja u kome ćete beležiti koliko tečnosti unosite i koliko često mokrite. Problemi sa mokraćnom bešikom mogu uticati na kvalitet Vašeg života i mogu da uzrokuju druge zdravstvene probleme.

Zdravstveni problemi i način života

Neki zdravstveni problemi ili stanja mogu dovesti do urinarne inkontinencije: starost, infekcije mokraćne bešike, konstipacija, defekti na rodjenju, blokiran urinarni trakt, problemi sa prostatom, dijabetes i višak kilograma kao i gojaznost. Faktori koji su udruženi sa načinom života, a mogu izazvati poremećaje mokrenja, su konzumacija hrane koja izaziva opstipaciju ili upotreba alkoholnih, gaziranih ili pića baziranih na kofeinu, zatim fizička neaktivnost i pušenje.

Koje dijagnostičke procedure se izvode?

Kako bi utvrdili vrstu i stepen inkontinencije izvode se klinički pregled i klinički testovi, uzimaju se analize urina i urinokulture, zatim se izvodi urodinamsko ispitivanje, uretrocistoskopija, i po potrebi se obavljaju konsultativni pregledi lekara drugih specijalnosti (neurolog, ginekolog, spec. fizikalne medicine itd.)

Kako se leči urinarna inkontinencija?

Vaš doktor će vam predložiti najmanje invazivni tretman u početku a zatim preći na druge opcije u slučaju da primarni nije done rezultate. Izbor načina lečenja najviše zavisi od vrste i stepena inkontinencije.  Kod stres inkontinencije konzervativno lečenje podrazumeva primenu vežbi za jačanje mišića karličnog dna (Kegelove vežbe). U slučaju neuspeha ili ukoliko postoji veliki stepen inkontinencije indikovano je hirurško lečenje (ugradnja „slinga ili „sfinktera“). Implantacija tzv. „bulking“ materijala u sfinkter u radi boljeg zatvaranja sfinktera, uglavnom nema zadovoljavajući efekat.

Drugi oblici inkontinencije (urgentna inkontinencija) mogu da se leče: tzv.biofidbek i bihejvioralna terapija (trening mokraćne bešike, planirano mokrenje, planiran unos tečnosti i dijete), primenom lekova (antiholinergici, alfa-blokatori, topikalni estrogeni). U slučaju postojanja neurološkog oštećenja kao uzoka inkontinencije primenjuje se električna stimulacija (ugradjuje sprava nalik pejsmejkeru ispod kože kako bi slala bezbolne nervne impulse ka nervima i time učestvovala u kontroli mokrenja), ili primena injekcija botoksa u tkivo mišića mokraćne bešike kod ljudi koji imaju hiperaktivnu bešiku.

Sling procedura se koristi za lečenje stres inkontinencije, uglavnom kod žena, koje nakon težih porođaja imaju spuštene organe male kalice i oslabljenje mišiće. Sling je traka koja se tokom operacije stavlja oko uretre i zatim zateže dok se ne postigne zadovoljavajući stepen kontinencije. Operacija ugradnje slinga može biti indikovana i kod muškaraca koji imaju blaži ili srednji stepen inkontinencije.

Ugradnja veštačkog sfinktera: Ovaj metod lečenja predstavlja „zlatni standard“ u terapiji stres inkontinencije.

Inkontinencija, arteficijelni sfinkter 1

Inkontinencija, arteficijelni sfinkter 2

Inkontinencija, arteficijelni sfinkter 3

Kako izgleda operacija ugradnje veštačkog sfinktera?

Veštački sfinkter se sastoji od pumpice, rezervoara i manžetne. Manžetna se ugrađuje oko uretre, pumpica u mošnicu, a rezvoar pored mokraćne bešike.

 • Operacija se izvodi u opštoj ili spinalnoj anesteziji i traje oko sat i po vremena.
 • Ona obuhvata rez na medjici za ugradnju manžetne i rez na trbuhu za ugradnju rezervoara. Biće upotrebljeni resorptivni konci koji će sami otpasti.
 • Tokom operacije biće stavljen kateter radi derivacije urina.
 • Nakon operacije, ostaje se u bolnici 1 do 2 dana.
 • Vodeće studije pokazuju da su pacijenti vrlo zadovoljni i da bi oko 90% pacijenata koji su bili podvrgnuti ovom procedurom, predložilo istu proceduru za svoje prijatelje ili članove porodice, koji boluju od iste bolesti.
 • Nakon ugradnje sfinktera pacijent dobija garanciju za sfinkter i dokument na kome piše kada i koji tip aparata je ugrađen kao i ime lekara koji je uradio operaciju.

Nakon oporavka od operacije pacijent se obučava kako da koristi veštački sfinkter. Nakon što oseti da mu je bešika puna, odlazi do toaleta, pritiska pumpicu smeštenu u mošnici, pumpica otvara manžetnu i omogućava urinu da ističe. U naredna dva minuta manžetna se ponovo spontano zatvori i time se zatvara uretra, pa se pacijent više ne umokrava.

Mnoge ljude je sramota da pričaju o svojim simptomima inkontinencije urina, ali treba znati da efektivni tretmani postoje. Veoma je bitno otvoreno razgovarati sa doktorom o Vašem problemu i zajedno doneti odluku koji je tretman za vas najpogodniji.