Funkcionalna urologija

Zarobljen „trapped“ penis

ZAROBLJEN „TRAPPED“ PENIS

Trapped penis predstavlja stečeno stanje koje nastaje zbog nedostatka kože penisa, najčešće kao rezultat radikalne cirkumcizije. Cirkumcizija je hirurška intervencija kojom se uklanja višak kožice (prepucijuma) penisa. Ukoliko se ukloni više kože, dolazi do stanja gde je telo penisa u erekciji „zarobljeno“ kratkom kožom. „Trapped“ penis može nastati i kao posledica teških upala kože penisa, povreda, opekotina, operacija karcinoma penisa.

Kako se postavlja dijagnoza „zarobljenog“ penisa?

Dijagnoza se postavlja uobičajenim kliničkim pregledom genitalija. Ponekad je potrebno izvesti test arteficijalne erekcije zbog potvrde navedenog stanja.

Koje tegobe imaju pacijenti?

  • Bolne erekcije
  • Krivljenje penisa u erekciji
  • Loš kozmetski efekat

Kako se leči ,,trapped“ penis?

Lečenje je isključivo hirurško.

Primenjuju se kompleksne operativne tehnike, te je neophodno da operaciju izvodi hirurg- urolog, usko specijalizovan u domenu urološke rekonstruktivne hirurgije.

Najčešće se koriste slobodni kožni transplantat ili vaskularizovan kožni režanj, kojim se pokriva defekt kože nastao prethodnom operacijom. Tokom operacije izvodi se arteficijalna erekcija u cilju precizne verifikacije defekta kože.

Kako izgleda postoperativni tok?

  • Pacijent uglavnom ostaje jedan dan u bolnici.
  • Pacijent dobija antibiotike i terapiju protiv bolova, ukoliko je potrebno.
  • Potrebno je previjanje kompresivnim zavojem narednih 7 dana.
  • Za rane na koži se uglavnom koriste resorptivni konci, koji se sami razgrađuju, pa ih nije potrebno uklanjati.
  • Seksualni odnosi su dozvoljeni 4 nedelje od operacije.

Cilj operacije je postizanje odličnog funkcionalnog i estetskog rezultata.